3.1

Küsimus:
 
Kust on võimalik leida SKINTOP® toodete dimensionaalseid jooniseid?
 
 
Vastus:
 
Dimensionaalseid jooniseid on võimalik saada meie müügiosakonnast, 0208 758 7800. 3-D jooniseid on klientidele saadaval allalaadimiseks Lapp Group CAD internetileheküljel.