5.2

K 5.2

K 5.2

Küsimus:
 
Millised LAPP kaablid on saanud heakskiidu ohtlikes või plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks?
 
 
Vastus:
 
Vastavalt korrigeeritud standardi VDE 0165 osale 1, väljaanne 05/2009 (EN 60079-14:2008), kirjeldavad järgnevad leheküljed võimalikku valikut kaablitest, mida võib kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas rajanevalt normatiivse ehituse näidetel ja erinevateks kasutusotstarbeks mõeldud Lapp standardtoodetel. See dokument kirjeldab vaid Lappi käsitlust nimetatud standardi Saksamaa versioonis sisalduvatest spetsifikatsioonidest. Kuid selgete määratluste ja üheselt mõistetava terminoloogia puudumisel nõuab see standard edasist interpreteerimist.
Selle tulemusel ei kujuta see dokument endast ühelgi tingimusel juriidiliselt siduvat käsitlust. Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate kaablite lõplik valik tuleb alati langetada kasutusviisi kohalikke kriteeriume silmas pidades. Kahtluse korral soovitame kaasata konkreetse kasutusviisi sobivuse eest vastutava katseinseneri/sertifitseerija toote valikusse juba alates protsessi algusest.