Automaatikasüsteemide konstrueerimine

Meie ekspordile orienteeritud tööstusharude rahvusvaheline edu ei oleks saanud võimalikuks ilma usaldusväärse ja pidevalt areneva automaatikasüsteemide konstrueerimise. Kaablitehnoloogial on selles etendada oluline roll.

Automaatikasüsteemide konstrueerimise olulisust tunnistades oleme selle valdkonna tarbeks loonud eraldiseisva strateegilise äriüksuse. Tänu sellele üksusele on meil võimalik anda teie klientide käsutusse eksperte, kes suudavad anda professionaalset nõu ja töötada välja tehniliselt, kvalitatiivselt ja äriliselt sobivaid unikaalseid lahendusi. Seesugune ekspertteave osutub eriti praktiliseks, kui võtta arvesse kõnealuse sektori kiiret ja dünaamilist arengut.

LAPP on pidevalt esirinnas tänu organisatsioonisisestele arendusosakondadele, mida ettevõte peab oma tegevuses äärmiselt olulisteks.

Eelis Teile – kõik ühelt tarnijalt!


Suudame oma klientidele pakkuda süsteemilahendusi alates siini- ja võrgukaablitest koos vastavate ühenduste ja pistikutega active bus siinimoodulite ja võrguhaldussüsteemideni.

Trendiseadvad tooted - Tööstuslik Etherne


Tänapäeval viiakse läbi üha enam uuringuid Etherneti põhiste büroovõrkude ja nende andmeedastuskiiruste kasutamise eelistest tööstuslikes kasutusvaldkondades. Selles kontekstis on võtmesõnadeks „tööstuslik Ethernet“. Lisainfot selle valdkonna kohta leiate sellele pühendatud veebilehelt: Tööstuslik/büroo Ethernet.