Vastutusest loobumine

Andmekaitse põhimõtted

 

1. jagu. Teave isikuandmete kogumise kohta

(1) Selles jaos antakse teavet isikuandmete kogumise kohta meie veebisaidi kasutamisel. Isikuandmeteks loetakse kõik andmed, mis on teiega isiklikult seotud, nt nimi, aadress, e-posti aadressid, kasutajakäitumine.

(2) EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 4 (7) kohaselt vastutavaks isikuks on:

 U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, info(at)lappkabel.com (vt lähemalt meie aadressiteavet). Meie andmekaitse ametnikuga saate ühendust meie postiaadressi kaudu, lisades märksõnana andmekaitse ametnik või kirjutades meile meie kontaktaadressile, mis on toodud 20. jaos.

(3) Kui peame oma pakkumise erifunktsioonide tõttu pöörduma väliste teenusepakkujate poole või kui soovime kasutada teie andmeid ärilistel eesmärkidel, siis teavitame teid neist protsessidest allpool üksikasjalikult ja toome samas ära ka andmete säilitamise kriteeriumid. 

 

2. jagu. Teie õigused

(1) Seoses meie ettevõttega ja teie isikuandmetega on teil järgmised õigused:

 • õigus saada teavet,
 • õigus parandustele ja kustutamisele,
 • õigus töötlemise piiramisele,
 • õigus töötlemise keelamisele,
 • õigus andmete teisaldatavusele.

(2) Lisaks on teil õigus esitada mis tahes andmekaitse järelevalveasutusele meie vastu kaebus seoses teieisikuandmete töötlemisega. Pädevaks asutuseks on: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg, Postfach 102932, 70025 Stuttgart, www.baden.wuerttemberg.datenschutz.de

 

3. jagu. Isikuandmete kogumine meie veebisaidi kasutamisel

(1) Kui veebisaiti kasutatakse ainult informatiivsetel eesmärkidel, st te ei registreeru veebisaidil ega saada meile mingeid muid andmeid, siis saame ainult need isikuandmed, mille edastab meie serverisse teie brauser. Meie veebisaidi külastamisel kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud, et meie veebisaiti teile näidata ning selle stabiilsus ja turvalisus tagada (õiguslik alus: GDPR-i artikkel 6 (1), punkt 1, alapunkt f):

 • IP-aadress,
 • päringu kuupäev ja kellaaeg,
 • ajavööndi erinevus Greenwichi ajast (GMT),
 • taotletud sisu (määratud lehekülg),
 • juurdepääsu staatuse / http staatuse kood,
 • vastav edastatud andmemaht,
 • taotluse esitanud veebisait,
 • brauser,
 • operatsioonisüsteem ja selle liides,
 • keel ja brausertarkvara versioon.

 

(2) Meie veebisaidi kasutamisel toimub lisaks eelnimetatud andmete kogumisele teie arvutisse küpsiste salvestamine. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvuti kõvakettale pärast seda, kui need on teie kasutatavale brauserile eraldatud, ja mille kaudu saadetakse küpsise salvestanud veebisaidile (st meile) tagasi teatud andmed. Küpsised ei saa mingeid faile käivitada ega teie arvutisse mingeid viirusi edastada. Nende eesmärgiks on teha teie veebikogemus meeldivamaks ja tõhusamaks. 

 (3) Küpsiste kasutamine:

 a) See veebisait kasutab järgmisi küpsiste tüüpe, mille suurused ja funktsioonid on allpool lahti seletatud: 

 • ajutised küpsised (vt alapunkti b),
 • püsivad küpsised (vt alapunkti c).

b) Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt, kui te brauseri sulete. Nende hulgas on eelkõige sessiooniküpsised, millesse salvestatakse niinimetatud sessioonikood. Sessioonikoodide kaudu võidakse suunata teie brauseri mitmesugused erinevad päringud ühissessioonile. See soodustab teie arvuti äratundmist meie veebilehele naasmisel. Sessiooniküpsised kustutatakse väljalogimisel või brauseri kinnipanemisel.

c) Püsivad küpsised kustutatakse automaatselt teatud aja järel, mis sõltub küpsise kasutamisest. Küpsiseid saab igal ajal brauseri seadistustes ka käsitsi kustutada.

d) Teie brauserit saab teie soovi kohaselt seadistada, näiteks panna see keelduma kolmandate isikute küpsistest või kõigist küpsistest. Toome eraldi välja, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik veebisaidi kõiki funktsioone kasutada.

e) Me kasutame küpsiseid, et saaksime teid teie järgnevatel külastustel tuvastada, kui teil on meie juures konto. Ilma selleta peate iga kord meie veebisaiti külastades uuesti sisse logima.

f) Kasutuses olevaid flash-küpsiseid ei tuvasta teie brauser, vaid teie flash-lisa. Lisaks kasutame HTML5 hoiuobjekte, mis salvestuvad teie terminalis. Neis ilma automaatse aegumistähtajata objektides hoitakse vajalikke andmeid, mis ei sõltu teie kasutatavast brauserist. Kui te pole flash-küpsistest huvitatud, siis peate paigaldama vastava brauserilisa, nt Mozilla Firefoxi puhul „Better Privacy“ (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) või Google Chrome’i puhul „Adobe flash killer cookie“. HTML5 hoiuobjektide kasutamise saate keelata, lülitades oma brauseri privaatrežiimile. Lisaks soovitame tel oma küpsiseid ja veebiajalugu regulaarselt kustutada.

  

4. jagu. Veebisaidi täiendavad funktsioonid ja pakkumised, andmekasutuse eesmärgid

(1) Lisaks meie veebisaidi puhtalt informatiivsele kasutusele pakume mitmesuguseid teenuseid, mida saate huvi korral kasutada. Reeglina eeldab see teilt täiendavate isikuandmete esitamist, mida me nende teenuste osutamiseks kasutame. Ka sellistele isikuandmetele kehtivad eeltoodud andmetöötluse põhimõtted. 

(2) Lisaks eeltoodud andmetele kogub ja talletab Lapp kõik andmed, mille kliendid veebilehele klaviatuuri abil sisestavad või muul moel Lapp-ile edastavad. Sellisteks andmeteks on näiteks:

 • firmanimi,
 • KMK kood,
 • tiitel,
 • kliendi nimi,
 • osakond ,
 • aadress,
 • e-post,
 • telefon,
 • faks.

(3) Lapp kasutab neid andmeid ka klientidele toodete, teenuste ja tellimuste kohta teabe edastamiseks. Lisaks uuendab Lapp nende andmetega oma andmekirjeid ja kliendikontosid ning kasutab neid potentsiaalselt huvitatud klientidele toodete ja teenuste soovitamiseks. Samuti kasutab Lapp seda teavet, et täiustada oma e-poodi ja veebiesitust, ennetada väärkasutust ja pettust, vajadusel neid avaldada ning võimaldada kolmandatel isikutel osutada Lappi nimel tehnilisi, logistilisi või muid teenuseid. Samuti kasutatakse andmeid ostukorvide ja tellimuseblankettide talletamiseks, et neid klientidele kasutamiseks anda.

(4) Ainult kui kliendid on eelnevalt oma nõusoleku andnud või kui see on õiguslikult lubatav ja kui selle osas ei ole keeldumist väljendatud, siis kasutab Lapp neid andmeid ka tooteküsitluste ja turunduse eesmärkidel.

(5) Osaliselt kasutame teie andmete töötlemiseks väliseid teenusepakkujaid, kes on meie poolt hoolikalt valitud ja töötavad meie heaks. Meie suunised on neile siduvad ja neid jälgitakse regulaarselt. 

(6) Lisaks võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui selle eesmärgiks on müügikampaaniad, loteriid, lepingute sõlmimine või sarnased teenused, mida me osutame koostöös oma partneritega. Üksikasjalik teave selle kohta on toodud allpool pakkumise kirjelduses või saadetakse teile, kui oma isikuanded meile esitate.

(7) Kui meie teenusepakkuja või partneri peakontor asub väljaspool Euroopa Majandusühendust (EMÜ), siis teavitame teid selle asjaolu tagajärgedest meie pakkumise kirjelduses.

   

5. jagu. Teie andmete töötlemise keelamine või nõusoleku tagasivõtmine

(1) Kui olete andnud oma nõusoleku teie andmete töötlemiseks, siis võite selle nõusoleku ka igal ajal tagasi võtta. Selline tagasivõtmine mõjutab teie andmete töötlust pärast tagasivõtmisest teatamist. 

(2) Võite keelduda meiepoolsest teie andmete töötlemisest, kui meie andmetöötlus põhineb huvide tasakaalul. Nii on see juhul, kui andmetöötlus on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. See on allpool funktsioonide kirjelduses täpsemalt ära toodud. Keeldumisel tahame teada ka põhjust, miks meie ettevõte ei tohi teie isikuandmeid tavalisel moel töödelda. Kui teie keeldumine on põhjendatud, siis vaatame asja läbi ja peatame andmetöötluse või kohandame seda või siis selgitame teile oma mõjuvat põhjust ja õiguspäraseid aluseid teie andmete töötlemise jätkamiseks. 

(3) Loomulikult võite igal ajal keelduda teie andmete töötlemisest reklaami või andeanalüüsi eesmärkidel. Võite saata reklaamist keeldumise avalduse aadressile: u.i.lapp(at)walliser-datenschutz.de

 

6. jagu. Kontaktivorm ja e-posti teel kontakteerumine

Meie veebilehel on kontaktivorm, mida saab kasutada elektrooniliselt meie poole pöördumiseks. Seda võimalust kasutades edastatakse vormi lahtritesse sisestatavad andmed meile ja talletatakse need meie juures. Nendeks andmeteks on:

 

tiitel, eesnimi, perenimi, ettevõte, osakond, kliendinumber, aadress (tänav, majanumber, postiindeks, linn, riik), e-posti aadress, faksinumber, telefoninumber, teate pealkiri ja teate tekst.

 

Teate edastamise ajal talletatakse ka kasutaja IP aadress ning edastuse kuupäev ja kellaeg.

 

Teise variandina võite pöörduda meie poole toodud e-posti aadressil. Sel juhul talletatakse kasutaja poolt e-postiga edastatud isikuandmed.

 

Selles kontekstis andmeid kolmandatele isikutele ei edastata, vaid kasutatakse neid ainult antud vestluse jaoks.

Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on DSGVO artikkel 6 lõik 1 alapunkt b, kui kasutaja on andnud oma nõusoleku.

 

E-posti teel edastatud andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on DSGVO artikkel 6. lõik 1, alapunkt f. Kui e-kirja eesmärgiks on lepingu sõlmimine, siis on andmete töötlemise veel täiendavaks õiguslikuks aluseks DSGVO artikkel 6, punkt 1 alapunkt b. Sisendmaskist saadud andmete töötlemise eesmärgiks on ainult kontakti loomine. E-posti teel kontakteerumisel kujutab see endast ka andmete töötlemiseks vajalikku õiguspärast huvi. Saatmise protsessis töödeldavate muude isikuandmete eesmärgiks on vältida kontaktivormi väärkasutust ja tagada meie infotehnoloogiliste süsteemide turvalisus.

Andmed kustutatakse niipea kui neid ei ole enam vaja eesmärgiks, milleks need koguti. Kontaktivormi sisendmaskist saadud ja e-posti teel edastatud isikuandmete puhul on selleks kliendiga peetava vastava vestluse lõppemine. Vestlus loetakse lõppenuks, kui faktidest on võimalik järeldada, et kõnealused asjaolud on lõplikult selgitatud.

Saatmise protsessis täiendavalt kogutud isikuandmed kustutatakse hiljemalt seitsme päeva jooksul.

 

7. jagu. Teenusepakkujad: veebisaidi majutus ja käitamine, tehniliste teenuste pakkujad

Lepingute töötlemise kontekstis talletatakse andmed eelnimetatud teenusepakkujate (Lapp Service GmbH ja SETU GmbH, Königsturmstr. 28 73525 Schwäbisch Gmünd) serverites.

 

8a. jagu. Google’i edasiturundus
See veebisait kasutab edasiturunduse (remarketing) tehnoloogiat firmalt Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Kasutajate poole, kes on meie veebisaite ja veebiteenuseid varem külastanud ning pakkumise vastu huvi üles näidanud, võidakse selle tehnoloogia abil hiljem pöörduda, et edastada neile võrgustiku Google Partner Network veebilehtedel sihtreklaame. Reklaamid lülitatakse sujuvalt vahele, kasutades küpsiseid ehk väikesi tekstifaile, mis salvestatakse kasutaja arvutisse. Need tekstifailid aitavad analüüsida kasutaja käitumist veebisaidi külastamisel ning hiljem võidakse neid kasutada sihitud tootesoovitusteks ja huvidepõhiseks reklaamimiseks.

Võite Google’i poolse küpsiste sellel eesmärgil kasutamise ka välja lülitada, avades Google’i reklaamide väljalülitamise veebilehe aadressil https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de Teise variandina võivad kasutajad deaktiveerida kolmandate isikute poolse küpsiste kasutamise, avades organisatsiooni Network Advertising Initiative deaktiveerimislehe aadressil: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Veebisaiti lappkabel.de kasutades kinnitate oma nõusolekut sellega, et Google’i poolt teie kohta kogutud andmeid töödeldakse siintoodud viisil ja eesmärkideks. Märgime siinkohal, et meie reeglitest sõltumatult on Google’il oma andmekaitse põhimõtted. Meie ei vastuta nende reeglite ja põhimõtete eest ning viitame Google’i andmekaitse põhimõtetele: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de   

Võite Google’i poolse küpsiste sellel eesmärgil kasutamise ka välja lülitada, avades Google’i reklaamide väljalülitamise veebilehe aadressil. Teise variandina võivad kasutajad deaktiveerida kolmandate isikute poolse küpsiste kasutamise, avades organisatsiooni Network Advertising Initiative deaktiveerimislehe. Andmeid säilitatakse üks aasta.

 

9. jagu. Facebooki edasiturundus

See veebisait kasutab edasiturunduse (remarketing) funktsiooni „Custom Audiences“ firmalt Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA („Facebook“), nimelt selle pikselvarianti ilma „extended comparison“ seadistuseta. Edasiturunduse eesmärgiks on esitada selle veebisaidi külastajatele huvidepõhiseid reklaame („Facebook-Ads“), kui nad külastavad Facebooki kui sotsiaalvõrku. Selleks eesmärgiks on veebisaidil rakendatud Facebooki edasiturunduse piksel, millega võimaldatakse pikslil luua meie veebisaidi külastuste korral otseühendus Facebooki serveritega. Sellega teavitatakse Facebooki serverit teie poolsest meie veebisaidi külastusest ja Facebook liidab need andmed teie isikliku Facebooki kasutajakontoga. Vaadake Facebooki isikuandmete põhimõtteid aadressil https://www.facebook.com/about/privacy/ , kus on toodud üksikasjalik teave seoses Facebooki poolse andmete kogumise ja kasutamisega ning teie õigustega ja valikutega, et kaitsta oma privaatsust. Teise variandina võite pärast Facebookis registreerumist deaktiveerida edasiturunduse funktsiooni „Custom Audiences“, külastades veebilehte https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Andmeid säilitatakse üks aasta.

 

10. jagu. Matomo veebianalüüs (endine PIWIK)

Me kasutame oma veebisaidil avatud lähtekoodiga tarkvara Matomo (endine PIWIK), et analüüsida meie kasutajate veebikäitumist. See tarkvara paigutab kasutaja arvutisse küpsise (küpsiste kohta vt eespool). Meie veebisaidi individuaalsete osade külastamisel talletatakse järgmised andmed:

(1) kaks baiti kasutaja IP aadressist tema sidesüsteemis,

(2) külastatav veebisait,

(3) veebisait, kust kasutaja meie veebisaiti külastades tuli (viitaja),

(4) meie veebisaidil külastatud veebilehed,

(5) meie veebisaidil veedetud aeg,

(6) meie veebisaidi külastamiste sagedus.

See tarkvara töötab ainult meie veebisaidi serverites. Kasutajate isikuandmeid hoitakse ainult seal ja neid ei anta edasi kolmandatele isikutele. Tarkvara on seatud nii, et ei talletata terveid IP aadresse, vaid 2 baiti nendest peidetakse (nt: 192.168.xxx.xxx). Sel moel ei saa enam viia kokku lühendatud IP aadressi ja päringu teinud arvutit.

 

Kasutajate isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on DSGVO artikkel 6. lõik 1, alapunkt f.

 

Kasutajate isikuandmete töötlemine võimaldab meil analüüsida nende veebikäitumist. Analüüsides saadud andmeid, suudame panna kokku ülevaate oma veebisaidi individuaalsete osade kasutusest. See aitab meil oma veebisaiti ja selle kasutajasõbralikkust pidevalt parendada. Nendel eesmärkidel on meil ka õiguspärane huvi andmete töötlemiseks kooskõlas DSGVO artikli 6 lõike 1 alapunktiga f. IP aadresside anonüümseks muutmisega on piisavalt arvesse võetud ka kasutajate huvi kaitsta oma isikuandmeid.

 

Andmed kustutatakse niipea kui neid enam meie andmetalletamise eesmärkideks vaja ei ole. Meie juhul tähendab see (määrake KESTUS).

 

Küpsised talletatakse kasutaja arvutisse ja edastatakse meie veebisaidile. Seepärast on teil kui kasutajal täielik kontroll küpsiste kasutamise üle. Küpsiste edastamise saate deaktiveerida või piirata, muutes oma internetibrauseri seadistusi. Juba salvestatud küpsiseid saab igal ajal kustutada. Seda saab teha ka automaatselt. Kui meie veebisaidi küpsised on deaktiveeritud, siis ei pruugi olla enam võimalik veebisaidi kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada.

 

Pakume oma veebisaidi kasutajatele võimalust analüüsiprotsessist välja jääda. Selleks peate külastama vastavat aadressi. Sel juhul salvestatakse teie arvutisse veel üks küpsis, mis annab meie süsteemile signaali, et teie andmeid ei talletataks. Kui kasutaja selle küpsise oma arvutist kustutab, siis peab ta väljaregistreerimiseks selle uuesti salvestada laskma.

Matomo tarkvara isikuandmete kaitse põhimõtete kohta saate lähemat teavet järgmiselt veebiaadressilt: https://matomo.org/docs/privacy/.

Siia tuleb integreerida väljaregistreerimise märkekast

11. pants. Biļetens

Ja klienti vēlas saņemt biļetenu, kuru piedāvā tīmekļa vietnē, Lapp pieprasa to e-pasta adresi un informāciju par to, ka pārbaude ir saskaņota ar to, ka attiecīgie e-pasta adreses īpašnieki apstiprina biļetena saņemšanu (Dubulta izvēles (opt-in) procedūra).

Pēc Jūsu biļetena reģistrācijas mēs saglabājam arī Jūsu datora sistēmas IP adresi, ko sniedz datu subjekta interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP) reģistrēšanas laikā kopā ar datumu un laiku. Šo datu uzglabāšana ir nepieciešama, lai atvieglotu datu subjektu iespējamo (iespējamo) e-pasta ļaunprātīgas izmantošanas vēlāku izsekošanu. Tā arī nodrošina juridisko drošību personai, kura atbild par datu apstrādi.

Biļetena reģistrācijas jomā vāktie personas dati tiek izmantoti vienīgi mūsu biļetena nosūtīšanai. Biļetenu abonentus, izmantojot e-pasta ziņojumus, var informēt par to, kā tas darbojas biļetena piedāvājuma izmaiņu gadījumā vai attiecībā uz tehniskajiem jautājumiem, ja tas būtu nepieciešams biļetena reģistrācijai vai biļetenu pakalpojuma izpildei. Biļetenu pakalpojuma jomā savāktos personas datus nenosūta trešajām personām, izņemot mūsu e-pasta pakalpojumu sniedzēju (kurš RĪKS?). Pasūtījuma vadības līgums ir noslēgts ar (Uzņēmējsabiedrība, ADRESE).

Datu subjekti jebkurā laikā var atcelt biļetena abonēšanu. Attiecībā uz biļetena nosūtīšanu personas var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu jebkādu personas datu uzglabāšanai, izmantojot piemēroto saiti biļetenā. Turklāt abonentiem ir iespēja atcelt abonēšanu tieši tās personas interneta lapā, kura atbild par apstrādi, vai informēt viņu, izmantojot citus saziņas līdzekļus.

 

12. pants. Tērzēšanas funkcija

Jūsu kontaktēšanās ar mums, izmantojot tērzēšanu tīmekļa vietnē, ir iespējota ar VĀRDA ADRESI. Programmatūra izmanto sīkfailus, t.i., teksta failus, kas tiek uzglabāti Jūsu datorā, atvieglojot personisku sarunu ar Jums reāllaika tērzēšanas formā tīmekļa vietnē.
Saistībā ar to mēs vēlētos norādīt, ka visi dati, kurus Jūs sūtāt mums brīvi, izmantojot tērzēšanu, tiek saglabāti, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu un statistikas vajadzībām. Tiek saglabāts tikai tērzēšanas ieraksts. Nekādi dati tērzēšanas ierakstā netiek izmantoti, lai identificētu kādu tīmekļa vietnes apmeklētāju, ne citiem nolūkiem vai reklāmai. Tērzēšanas ieraksts tiek dzēsts pēc vienas darbdienas. Šie dati tiek uzglabāti vienu gadu.

 

13. pants. Servokonfigurators un EPIC korpusa konfigurators

Attiecībā uz konfiguratoriem un no datu minimizēšanas viedokļa mēs pēc iespējas esam samazinājuši nepieciešamos datus. Jānorāda obligātie lauki, lai nodrošinātu, ka Jums var iesniegt atsevišķu piedāvājumu, pamatojoties uz Jūsu norādēm. Konfiguratorā norādītie dati tiek izmantoti vienīgi pieprasītā piedāvājuma izstrādāšanai, nosūtīšanai un sarunām par to.

 

14. pants. Personas datu uzglabāšanas termiņš

Ja vien nav norādīts pretēji, tad kritērijs, kas ir izšķirošs mūsu noteiktajiem uzglabāšanas termiņiem, ir attiecīgais normatīvos noteiktais glabāšanas termiņš. Pēc šāda termiņa beigām dati tiek dzēsti, ja tie vairs nav vajadzīgi līguma izpildei vai līguma uzsākšanai.

 

15. pants. Juridiskie vai līguma noteikumi par personas datu sniegšanu

Personas datu sniegšana daļēji ir noteikta tiesību aktos, piemēram, nodokļu regulējumā vai var būt līguma noteikumu rezultāts (piemēram, paziņojumi par līgumslēdzēju pusi). Noslēdzot līgumu, datu subjektiem dažkārt var būt nepieciešams nodot savus personas datus mūsu rīcībā, kuri vēlāk ir jāapstrādā mūsu uzņēmējsabiedrībai. Piemēram, datu subjektam var būt pienākums darīt mums pieejamus personas datus, kad mūsu uzņēmējsabiedrība noslēdz ar tiem līgumu. Personas datu nesniegšanas rezultātā nebūtu iespējams noslēgt līgumu ar datu subjektu. Datu subjektiem jāsazinās ar mūsu darbinieku, pirms šāda persona padara personas datus pieejamus. Katrā atsevišķā gadījumā mūsu darbinieks konsultēs datu subjektus, ja personas datu sniegšana ir noteikta juridiski vai līgumā vai nepieciešama līguma parakstīšanai. Tāpat viņš informēs par iespējamiem esošajiem pienākumiem sniegt personas datus un par iespējamām sekām personas datu nesniegšanai.

 

16. pants. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Nenotiks automatizēta lēmumu pieņemšana vai profilēšana.

 

17. pants. Datu apstrādes juridiskais pamats

VDAR 6. panta 1. punkts ir mūsu juridiskais pamats apstrādes procedūrām, kurā pieprasīts, lai mēs saņemtu piekrišanu konkrētiem pārstrādes nolūkiem, jo īpaši reģistrācijai ar biļeteniem. Gadījumā, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma ievērošanai, kas ietver datu subjektu kā līgumpartneri, datu apstrādes pamatā ir VDAR 6. panta 1. punkts b) apakšpunkts. Piemēram, tā ir gadījumā ar apstrādes procedūrām, kas ir nepieciešamas preču piegādei vai pakalpojuma vai atpakaļatdošanas pakalpojuma sniegšanai. Tas pats juridiskais pamats attiecas arī uz apstrādes procedūrām, kas vajadzīgas, lai veiktu pirmslīguma pasākumus, piemēram, pēc vaicājumiem par mūsu precēm vai pakalpojumiem. Ja uz mūsu uzņēmējsabiedrību attiecas juridisks pienākums, kurā pieprasīta personas datu apstrāde, piemēram, atbilstība ar nodokļiem saistītiem pienākumiem, tad apstrādes pamatā ir VDAR 6. panta 1. punkts c) apakšpunkts.

 

18. pants. Juridiskais pamats attiecībā uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, mūsu leģitīmās intereses apstrādē

Apstrādes procedūru pamatā galu galā var būt VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Apstrādes procedūras, kas nav iekļautas nevienā no 14. pantā minētajiem juridiskajiem principiem, balstās uz šo juridisko pamatu, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu mūsu uzņēmējsabiedrības vai trešās personas leģitīmās intereses, ja datu subjektu intereses, pamattiesības un brīvības nav pirmajā vietā. Var pieņemt pamatotu interesi, ja datu subjekts ir atbildīgās personas klients (VDAR preambulas 47. apsvēruma 2. teikums).

Ja kādas personas datu apstrāde notiek uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pamata, tad mūsu likumīgās intereses būs mūsu uzņēmējdarbības veikšana.

 

19. pants. Papildinformācija

Klients apzinās, ka, ņemot vērā pašreizējo tehnoloģijas stāvokli, datu nosūtīšanā, izmantojot internetu, nevar garantēt pilnīgu datu aizsardzību. Rezultātā un internetā izlikto datu drošības ziņā klients uzņemas pilnu atbildību. Šī iemesla dēļ datu subjekti var brīvi nosūtīt savus datus mums, izmantojot alternatīvas iespējas, piemēram, telefoniski.

 

20. pants. Saziņa ar datu aizsardzības speciālistu

Lapp klientu uzticība tiek uzskatīta par ļoti nozīmīgu. Tieši tāpēc Lapp ar prieku atbild uz jebkādiem jautājumiem par personas datu apstrādi. Par visiem vaicājumiem, kas nav pietiekami aplūkoti šajā datu aizsardzības deklarācijā vai ja klienti pieprasa papildinformāciju, sazinieties ar uzņēmējsabiedrības datu aizsardzības speciālistu Matthias Walliser, u.i.lapp(at)walliser-datenschutz.de

Data Protection Consulting Walliser
Matthias Walliser, inženierzinātņu bakalaurs
Sertificēts datu aizsardzības speciālists (UDIS)

Altenwaldstraße 8
72768 Reutlingen

Tālr. +49 7121 630 321
Fakss: +49 7121 630 411

 

Lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, ja uzzināt par mūsu uzņēmējsabiedrības izraisītajiem personas datu pārkāpumiem.