4.2

Küsimus:
 
Kuidas on mul võimalik teada saada, kas ÖLFLEX® kaabel ei sisalda silikooni ega värvimist takistavaid aineid (PWIS)?
 
 
Vastus:

 

Enamasti kliendid lihtsalt küsivad, ega meie kaablid ei sisalda silikoone. Teada tahetakse sellega aga seda, ega kaablites ei leidu nn PWIS aineid (värvide märgamist takistavaid aineid), sest silikoon ei ole kaugeltki ainus, mis värvkatte pinnalekandmist takistab.
Olulisimad PWIS ained on silikoonid, parafiinid, spetsiaalsed stearaadid, õlid ja määrdeained. Selliseid aineid sisaldavad kaablid ja juhtmed ei tohiks kokku puutuda ühegi värvitava pinnaga. Selliste toodete säilitamine värvimistöökojas võib samuti problemaatiliseks osutuda, seda isegi juhul, kui need ei puutu otseselt kokku veel värvimata detailidega. See tuleneb sellest, et näiteks eriti silikooni laadsed ained eritavad rohkelt gaase, mis võivad ladestuda värvimata pindadele või koguni saastada trükivärvi vanne. Selle soovimatu tagajärjena ei nakku värv PWIS ainetega saastunud pindadega, põhjustades värvitaval pinnal värvi defekte. Seega on silikooni sisaldavate toodete kasutamine sellistes kohtades rangelt keelatud. Enamasti kehtib see piirang lisaks kaablitele ja juhtmetele ka läbiviiktihenditele, ühendustele, kaitseümbristele ja teistele lisaseadmetele.
Lapp kontsern võib kinnitada, et eriti ÖLFLEX® ja UNITRONIC® kaablid on edukalt läbinud meie oma laboratooriumis teostatud katsed ja need on vabad kõigist PWIS ainetest. Sellele vaatamata kehtib see kinnitus ainult toodete valmistamisel kasutatud materjalide kohta. See ei laiene võimalusele, et tootmisest väljunud kaablid võivad olla saastunud värvimist takistavate ainetega hilisema käitlemise, transpordi, ladustamise ja töötlemise käigus.