4.3

K 4.3

K 4.3

Küsimus:
 
Kuidas seletada lahti kataloogi tehniliste andmete sektsioonis esinevat määratlust „minimaalne painderaadius: juhuslik koolutamine“?
 
 
Vastus:
 
Kaablite painderaadiused on määratletud vastavalt nende paigaldusliikidele. Fikseeritud või staatilise paigalduse korral võib valida painduvpaigalduse juures nõutavast väiksema painderaadiuse, sest sellisel juhul painutatakse kaablit vaid üks kord. Kaablitööstuses eristatakse üldjuhul kolme paigaldusliiki:

 

Fikseeritud paigaldus:
Kaablid paigaldatakse staatiliselt, näiteks kaablitorudesse, kuhu need jäävad paigale liikumatusse asendisse. Sellisel juhul ei tohiks kasutusperioodi jooksul esineda liikumist ega vibratsiooni. Seetõttu võib kaableid painutada väiksema raadiusega ja tavaliselt on sellise paigalduse juures lubatud ka veidi kõrgemad või madalamad keskkonnatemperatuurid.

 

Eriti painduv kasutus (näiteks pidev paindumine tõmbeahelas):
ÖLFLEX® ja UNITRONIC® FD kaablite kindlaksmääratud painderaadiused rajanevad alati energiatoiteahela püsivalt painduval kasutusel. Kuigi kõik tõmbeahelad on erinevad ja neid iseloomustavad erinevad parameetrid, on vastavat painderaadiust, kiirendust ja liikumisteed arvestades võimalik põhjendatult prognoosida kaabli sobivust selle vajalikuks kasutusotstarbeks. Need spetsifikatsioonid annavad kliendile suhteliselt selge ülevaate kaabli sobivusest planeeritavaks kasutusotstarbeks.

 

Painduv kasutus (juhuslik koolutamine):
Erinevalt fikseeritud ja eriti painduvast paigaldusest ei ole kahjuks selle paigaldusliigi iseloomustamiseks olemas täpset määratlust. See, kui sageli ja teravalt kaablit kliendi kasutuskohas painutatakse, võib erinevates olukordades erineda. Võtmaks arvesse võimalikult paljusid kasutusvaldkondi, on selle paigaldusliigi kohta määratletud suhteliselt suur painderaadius. Seega ei ole eriti oluline, kas kaablit painutatakse kord päevas või sagedamini, näiteks kasutades kaasaskantava seadme laadimisjuhtmena, mida ühendatakse päeva jooksul seadmega mitmel korral. Siiski kasutatakse meie kataloogi paljudel lehekülgedel määratlust „juhuslik koolutamine“ selleks, et vältida eriti painduvaks kasutuseks mittemõeldud kaablite kasutust pidevate painete tingimustes väljaspool energiatoiteahelat. See vähendab riski, et selleks mitte ettenähtud kaableid kasutatakse pideva painutamise tingimustes.