4.5

K 4.5

K 4.5

Küsimus:
 
Kas ÖLFLEX® ja UNITRONIC® kaablid sobivad vahetul pinnasesse matmisel maakaabliteks?
 
 
Vastus:
 
Selleks, et kaableid oleks ilma lisakaitseta võimalik kasutada maakaablitena, peavad need vastama nõutavatele standarditele (sarnaselt NYY kaablitele) või vähemalt täitma konkreetseid ehitustehnilisi nõudeid. Lisakaitseta maetavate kaablite välismantel peab olema tugevdatud ja piisavalt vastupidav nii mehaanilisele kahjustamisele kui ka hüdrolüüsile. Kaitseta maetavate kaablite vähim välismantli paksus sõltub kaabli mõõdust, kuid see ei tohiks olla alla 1,8 mm.
Võimalusel tuleks neile nõuetele vastavate kaablite matmisel need ümbritseda liivaga ja katta kaitsekihiga, mis varjaks kaablit füüsiliselt kivide ja purdmaterjali eest.
Üldiselt sobivad maakaabliteks kõik kaablid eeldusel, et need suletakse hüdrolüüsi suhtes piisavalt vastupidavasse kaitsetorusse.