4.6

Küsimus:
 
Kas ÖLFLEX® ja UNITRONIC® kaablid sobivad kasutamiseks tõmbeahelas vaatamata sellele, et need ei ole konkreetselt püsivalt painduva kasutuse tarbeks välja töötatud ega katsetatud?
 
 
Vastus:
 
Kuigi mõned kliendid on standardseid ÖLFLEX® kaableid tõmbeahelates edukalt kasutanud vaatamata sellele, et need kaablid ei ole mõeldud püsivalt painduvaks kasutuseks energiatoiteahelates, ei saa me vastavate kogemuste ja katseandmete puudumise tõttu sellist kasutust soovitada. Oma katsete käigus hindame vaid spetsiaalselt seesuguste eriti painduvate paigaldusviiside tarbeks välja töötatud ja „FD“ markeeringut kandvate ÖLFLEX® ja UNITRONIC® kaablite sobivust. Kaablite kasutus selleks mitteettenähtud otstarvetel, näiteks tõmbeahelates, toimub täielikult kliendi vastutusel.