1.3

Küsimus:
 
Miks ei tohi kaablit erinevatel keskkonnatemperatuuridel koormata sama voolutugevusega?
 
 
Vastus:
 
Vooluülekanne tõstab kaablite ja juhtmete temperatuuri vastavalt valitud juhtme ristlõike voolutugevusele. Kui voolutugevus on liiga kõrge, võib toatemperatuuril +20°C kasutatava kaabli pinnatemperatuur kergesti küündida +80°C tasemeni. Kui ka keskkonnatemperatuur veidi tõuseks, võiks juhtme töötemperatuur kergesti ületada selle maksimaalset lubatud temperatuuri. See võiks põhjustada soone isolatsioonmaterjali, kaabli mantli või isegi vasksoone kahjustumist või hävimist.
Sõltuvalt kohaldatavatest standarditest määratakse erinevatele vasksoone ristlõigetele erinevad maksimaalsed lubatud nimivoolud. Soone isolatsioonmaterjal ei ole selles kontekstis oluline. Oluline on see, kuidas kaabel on paigaldatud ja kas tegemist on ühe- või mitmesoonelise kaabliga. Vastavalt DIN VDE 0298 neljanda osa tabeli 11 nõuetele (vt kataloogi lisa tabel T12-1), kehtivad siin määratletud nimivoolud +30°C keskkonnatemperatuuril.
Vastavalt tabeli T12-1 tulba B andmetele on maksimaalne püsiv vool, mida on lubatud rakendada ÖLFLEX® 450 P 3 G 1.5 kaablile käsiseadmetel keskkonnatemperatuuril +30°C 16A ühe soone (1,5 mm²) kohta.
Kui keskkonnatemperatuur tõuseb näiteks üle +50°C, tuleb mängu nõndanimetatud „korrigeeriv vähenduskoefitsient“, mille eesmärk on vähendada kaabli voolutugevust.
Kasutatav vähenduskoefitsient tuletatakse püsivast keskkonnatemperatuurist ja kaabli maksimaalsest lubatud töötemperatuurist. Kataloogi ÖLFLEX® 450 P kaabli leheküljel on voolujuhi maksimaalseks lubatud temperatuuriks määratud +70°C. Nende kahe temperatuuri põhjal võib kataloogi lisa tabelist T12-2 („Korrigeerimiskoefitsiendid“) lugeda vähenduskoefitsiendi 0,71, misjärel korrutatakse sellega maksimaalne nimivool.
Kui klient soovib oma paigaldises rakendada ÖLFLEX® 450 P 3 G 1.5 mm2 kaablile keskkonnatemperatuuril +50°C voolu 16 A, siis jääb kaabli 1,5 mm2 ristlõige ebapiisavaks!
 
Näidisarvestused
ÖLFLEX® 450 P 3 G 1,5 mm²:
Maksimaalne koormus temperatuuril +30°C vastavalt tabeli T12-1 tulbale B: 16 A
Maksimaalne koormus temperatuuril +50°C  vastavalt tabelile  T12-2: 16 A x vähenduskoefitsient 0,71 = 11,36 A
Tulemus: Selleks, et keskkonnatemperatuuril +50°C rakendada voolu 16 A, tuleb soone ristlõike pindala sobiva suuruseni tõsta.

 

ÖLFLEX® 450 P 3 G 2,5 mm²:
Maksimaalne koormus temperatuuril +30°C vastavalt tabeli T12-1 tulbale B: 25 A
Maksimaalne koormus temperatuuril +50°C vastavalt tabelile  T12-2: 25 A x vähenduskoefitsient 0,71 = 17,75 A
Tulemus: Soone ristlõike pindala suurendamisel 1,5 mm2-lt 2,5 mm2-ni saadakse keskkonnatemperatuuril +50°C nõutavaks väärtuseks 16 A.
 
Pöörake tähelepanu asjaolule, et selles arvestuses ei ole arvesse võetud teisi kaabli lubatava kestevvoolu kindlaksmääramiseks vajalikke olulisi faktoreid, näiteks paigaldusviisi!

 

Voolutugevust mõõdetakse amprites (A).