1.4

K 1.4

K 1.4

Küsimus:

 

Kas ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY terasarmatuuri võib kasutada ka EMC nõuetele vastava elektromagnetilise varjestusena?

 

 

Vastus:

 

Kuigi vask ja teras on elektrivoolu juhtivad materjalid sobib kaabli varjestamiseks elektromagnetiliste häirete eest või keskkonna varjestamiseks kaablist lähtuvate häirete eest siiski vaid vask (näiteks põimitud kujul). See ei sõltu ainult kasutatava metalli elektrijuhtivusest vaid ka põimitud varjestussuka tihedusest ja sellest, kui suures ulatuses see kaabli soont katab.
Kõigi metallide seast on vasest veidi parema elektrijuhtivusega vaid puhas hõbe. Kuigi on olemas erinevaid raua/terasesulameid, on terase erijuhtivus üldjuhul kuus korda madalam kui elektroküütvasel. Sel põhjusel kasutatakse terasest varjestussukka ainult kaabli kaitsmiseks mehaaniliste vigastuste eest. Optimaalse ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (EMC) nõuetele vastava elektromagnetilise varjestuse saavutamiseks on nõutav piisava vasksuka kasutamine. Nõuetekohase varjestuse saavutamiseks on vajalik visuaalne kaetus vähemalt 82-85% ulatuses. Mehaanilise kaitse eesmärgil kasutatava terastraatidest põimitud suka kasutamisel on standardne visuaalse kaetuse ulatus ligikaudu 50%. Seega on mõningase kogemuse korral vask- ja terasvarjestuse üksteisest eristamine nende katvuse järgi suhteliselt lihtne. Lisaks sellele on vaskvarjestusel sageli veidi punakas värvitoon (vaatamata pinnakattele), see on terasest veidi pehmem ja terasega võrreldes mittemagnetiline. 
Sellele vaatamata on ka kõige tihedam ja kõrgeima kvaliteediga vaskvarjestus täiesti kasutu juhul, kui see ei ole korralikult maandatud. Ohutuse tagamiseks tuleb maandada ka elektrivõrkudes kasutatavate kaablite terasvarjestus. Kui ühendatud seadmes tekkib rike, väldib maandus ohtlike pingete ülekandumist ühenduspunktides sageli nähtaval olevate terasvarjestuse osade kaudu.