1.5

Küsimus:
 
Kas 300/500 V pingeklassiga kaabli või juhtme lühiajaline koormamine kõrgema pingega on võimalik juhul, kui katsepinge väärtust ei ületata?
 
 
Vastus:


Näiteks küttesüsteemides kasutatakse eelsüüte sisselülitamiseks suhteliselt kõrget pinget, kuid seda on vaja ainult kaks korda päevas ja vaid millisekunditeks korraga. Operaatorid ja kasutajad usuvad sageli, et kui kaabli nimipinge klass on näiteks U0/U 300/500 V, võib sellele lühiajaliselt rakendada kõrgemat pinget juhul, kui see ei ületa kindlaksmääratud katsepinget. Sellistel juhtudel on äärmiselt oluline meeles pidada, et 300/500 V nimipinge klassi ja näiteks 4000 V katsepingega kaablile ei tohi kunagi rakendada kindlaksmääratud nimipingest suuremat pinget – isegi juhul, kui see toimuks vaid millisekundite vältel! Isegi juhul, kui näiteks 2500 V pinge rakendub ainult ühel korral päevas vaid üheks sekundiks, peab vastav kaabel ja eriti selle soone isolatsiooni paksus olema ehitatud ja katsetatud vastava nimipinge talumiseks. Sel konkreetsel juhul tuleb lühiajalise 2500 V pinge ohutuks talumiseks kasutada kaablit, mille nimipinge klass on 1,8/3 kV.
Kataloogis näidatud üksiktoote katsepinge, eriti ÖLFLEX® ühendus- ja juhtkaablite korral, ei viita ühelgi juhul sellele, et vastavat kaablit tohiks kasutada kõrgemate pingete korral – isegi äärmiselt lühiajaliselt.
 
Vastupidavus- või kõrgepingekatse on nõutav iga kaabli lõpliku heakskiitmise saavutamiseks ja selle ainus eesmärk on tuvastada isolatsiooni mistahes vigastusi pärast kaabli tootmist.