1.6

K 1.6

K 1.6

Küsimus:
 
Milles seisneb vaskvarjestuse ja lamineeritud alumiiniumfooliumvarjestuse erinevus?
 
 
Vastus:
  
Peaaegu kõik ÖLFLEX® ühendus- ja juhtkaablid on varustatud pinnakattega vaskvarjestusega. UNITRONIC® andmesidekaablid on varustatud vaskvarjestuse ja lamineeritud alumiiniumfooliumiga, mis on üldjuhul ülekattega spiraalina mähitud ümber kaablisoonte. Mõnedel andmesidekaablitel, näiteks UNITRONIC® Li2YCY PiMF või ETHERLINE® Cat.5 kaablitel, on kasutusel nii alumiiniumfoolium- kui ka vaskvarjestus.

 

Vaskvarjestus kaitseb kaablit enamjaolt induktiivsidestuse eest madalsageduslikus diapasoonis, mida kasutatakse peaaegu kõigis ühendus- ja juhtkaablites. Juhul, kui näiteks UNITRONIC® andmesidekaabel on paigaldatud ilma vaskvarjestuseta ÖLFLEX® ühenduskaabli vahetusse lähedusse, tuleks andmesidekaablit kaitsta ühenduskaablist lähtuvate induktiivsete häirete eest vastava varjestuse abil. Sama kehtib ka juhul, kui ühenduskaabel on paigaldatud ebapiisavalt varjestatud või EMC nõuetele vastava masina või elektrimootori lähedusse, mis võib samuti tekitada induktiivseid häireid põhjustava välja.
Alumiiniumfooliumit kasutatakse enamasti andmesidekaablites, sest andmeedastus toimub enamasti äärmiselt kõrgetel sagedustel, mis eeldab kaitset mahtuvusliku sidestuse eest.
Nõndanimetatud sidestustakistus ja ülekandetakistus käituvad varjestuse tõhususe indikaatoritena – mida madalam on mõõdetud ülekandetakistus, seda tõhusam on kaabli varjestus.