2.1

K 2.1

K 2.1

Küsimus:
 
Milles seisneb meie kataloogis ja andmelehtedel kirjeldatud süttivuskatsete IEC 60332-1, IEC 60332-3 ja IEC 60331 vaheline erinevus?
 
 
Vastus:
 
Ülalviidetud leegile vastupidavuse ja leegi leviku katseid aetakse sageli üksteisega segamini tulenevalt nende äärmiselt sarnastest määratlustest. Siiski on kasutatavad katsemeetodid üsnagi erinevad.

 

IEC 60332-1-2: Üksiku isoleeritud juhtme või kaabli leegi vertikaalse leviku katse
Selle leegile vastupidavuse katse läbib edukalt suurem osa kaablitest, mis on valmistatud leeki aeglustavatest materjalidest, millisteks on näiteks PVC ja kloropreenkumm, või materjalidest, mille koostisse on lisatud spetsiaalseid leeki aeglustavaid lisandeid, näiteks PUR. Katse käigus kinnitatakse üks ligikaudu 60 cm pikkune kaablisoon kahe klambri abil vertikaalasendisse, pärast mida suunatakse kaabli alumisele otsale 60 sekundiks (või 120 sekundiks juhul, kui kaabli diameeter > 25 mm) kindlaksmääratud intensiivsusega leek. Katse loetakse sooritatuks juhul, kui pärast leegi eemaldamist kustub põlev kaabel iseenesest ja leegikahjustused jäävad ülemisest fikseerimisklambrist vähemalt 50 mm kaugusele. See, kui kaua kaabel enne kustumist põleb, on tähtsusetu.

 

IEC 60332-3: Vertikaalsete kimpjuhtmete või –kaablite leegi vertikaalse leviku katse
Seda leegikindluse katset nimetatakse ka kimpjuhtme tulekatseks ja üldjuhul läbivad selle vaid spetsiaalselt väljatöötatud kaablid ja juhtmed, mille valmistamisel on kasutatud eriti tulekindlaid isolatsiooni ja mantli materjale. Selliste kaablite hulka kuuluvad ÖLFLEX® CLASSIC 110 H ja ÖLFLEX® PETRO C HFFR. Üldjuhul paraneb kasutatavate plastikmaterjalide leegikindlus oluliselt alumiinium- või magneesiumhüdroksiidi lisamisega. Mitu kaablit koondatakse kimpu või kihtidena üksteise peale ligikaudu 3,5 meetri pikkuselt, misjärel kinnitatakse need redelilaadsele metallkonstruktsioonile. Seejärel suunatakse kaablite alumisele otsale propaanipõleti leek. Kaabli kogus ja leegi kestus määratakse katsemetoodikaga, sest IEC 60332-3 koosneb neljast erinevast kimbu tulekatsest:

  • IEC 60332-3-22 Kategooria A:    7 liitrit põlevmaterjali meetri kohta / leegi kestus: 40 minutit
  • IEC 60332-3-23 Kategooria B: 3,5 liitrit põlevmaterjali meetri kohta / leegi kestus: 40 minutit
  • IEC 60332-3-24 Kategooria C: 1,5 liitrit põlevmaterjali meetri kohta / leegi kestus: 20 minutit / kaabli diameeter > 12,0 mm
  • IEC 60332-3-25 Kategooria D: 0,5 liitrit põlevmaterjali meetri kohta / leegi kestus: 20 minutit / kaabli diameeter < 12,0 mm


Meie äärmiselt leegikindlate ÖLFLEX® kaablitega teostatakse kõige sagedamini IEC 60332-3-24 kategooria C katseid. IEC 60332-2-22 Kategooria A katset kasutatakse merenduslikeks otstarveteks mõeldud kaablite korral, mis paigaldatakse näiteks naftaplatvormidele ja laevadele.  Katse loetakse edukalt läbituks juhu, kui pärast põleti välja lülitamist kustuvad põlevad kaablid iseenesest ja leegikahjustused ei ole levinud kaugemale kui 2,5 m alates alumisest kaabliotsast. Võimatu on öelda, milline neist neljast katsekategooriast on kõige raskemini läbitav, sest silmas tuleb pidada paljusid erinevaid faktoreid.

 

IEC 60331: Elektrikaablite funktsionaalne terviklikkus ja tulekindlus
Erinevalt IEC 60332-1-2 ja IEC 60332-3 katsetest ei hinnata selle katse käigus leekide levikut vaid kontrollitakse kaabli elektrijuhtivust tulekahju korral. Katse käigus suunatakse leek 90 minuti vältel kogu 120 cm pikkusele horisontaalasendis kaablile. Katse loetakse edukalt läbituks, kui kaabli elektrijuhtivus säilib ilma lühise tekkimiseta kogu 90-minutilise katseperioodi ja sellele järgneva 15-minutlilise jahtumise vältel. Üldjuhul läbivad katse edukalt ainult sellised kaablid, mille üksikud sooned ja kogu soonekimp on varustatud spetsiaalse leegiaeglustist klaas- või micramähisega.