2.3

Küsimus:
 
Milles seisneb erinevus selliste nn „UL AWM tunnustatud“ kaablite nagu ÖLFLEX® või UNITRONIC® ja nn „UL nimekirjas märgitud“ kaablite vahel?
 
 
Vastus:
 
Kui elektrilise seadme, tarviku või masina tootja soovib saada ametlikult tunnustatud „märget UL nimekirjas“ selleks, et väljastada toode seeriatootena või hankida „välimärgistus“ mõnele eraldiseisvale masinale või süsteemile, tuleb vastavale USA sertifitseerimisasutusele (Riiklik Tunnustatud Katselaboratoorium ehk NRTL) esitada kogu toote ehitusega seotud dokumentatsioon. Kogu sertifitseerimisprotsess on oluliselt kiirem, lihtsam ja odavam juhul, kui tootes kasutatavad kaablid ja juhtmed on „kantud UL nimekirja“ või vähemalt omavad „UL tunnustust“. Mistahes sellised kaablid, millel UL sertifikaati ei ole, peavad UL laboratooriumis eelnevalt läbima katsetused. Kõigil masinate eksportijatel on seega soovitatav alati kasutada UL sertifikaati omavaid kaableid.

 

UL AWM tunnustatud kaablid AWM stiilinumbritega, näiteks ÖLFLEX® 150 QUATTRO:
Seadme kaablimaterjal (Appliance wiring material, AWM) hõlmab kaableid ja juhtmeid, mis on mõeldud kasutamiseks ainult valmistajatehases koostatud elektriseadmetes, tarvikutes, juhtkilpides ja tööstuslikes masinates osana nende loetletud koostisest. AWM ei ole mõeldud kohapealseks paigalduseks või ühenduste teostamiseks. UL AWM stiilimärgistusega kaableid ja juhtmeid tuleb kasutada vastava stiilimääratlusega sätestatud otstarvetel. AWM tunnustusega kaablite ja juhtmete lubatav kasutus on piiratud vastava stiilispetsifikatsiooniga (www.ul.com) sätestatud eesmärkidel. AWM stiilid ei kuulu Põhja-Ameerika NEC (National Electrical Code) koosseisu.
Pärast NFPA 79 standardi kasutuselevõttu 2007. Aastal võib UL AWM tunnustusega kaablite kasutamine tööstuslikes masinates ja süsteemides osutuda masinate sertifitseerimise seisukohalt äärmiselt problemaatiliseks, sest AWM kaablite kasutamine sellises keskkonnas on lubatud ainult konkreetsete tingimuste range täitmise korral.

 

„UL loetletud“ kaablid, näiteks ÖLFLEX® CONTROL TM:
Selle kategooria kaablite ja juhtmete kasutusotstarve on parandustööde teostamine elu- ja ärihoonetes ja kasutus tööstuslikuks otstarbeks. „UL loetletud“ kaablid ja juhtmed peavad lisaks individuaalsetele UL tootestandarditele vastama ka vastavate National Electrical Code (NEC) paragrahvide nõuetele. NEC sisaldab detailseid spetsifikatsioone loetletud kaablite ja juhtmete õige kasutuse kohta. Seesuguseid tooteid võib kasutada ühenduste teostamiseks tehastes kasutatavatel elektriseadmetel, tarvikutel, rakendustel ja masinatel, samuti tööstuslike masinate ja süsteemide kohapealsete ühenduste tegemiseks vastavalt NFPA 79 nõuetele.