2.4

Küsimus:
 
Kust on võimalik saada informatsiooni ÖLFLEX® ja UNITRONIC® kaablite keemilise vastupidavuse kohta?
 
 
Vastus:
 
Meie toodete vastupidavus konkreetsetele orgaanilistele ka anorgaanilistele kemikaalidele on detailselt kirjeldatud meie tehnilise kataloogi lisa tabelis T1. Kui nõutav aine ei ole selles tabelis kirjeldatud, on võimalik ühendust võtta meie Stuttgartis asuva laboratooriumiga ja uurida, kas sellise kemikaaliga seonduvalt on vastavas tehnilises kirjanduses olemas andmeid või informatsiooni. Informatsioon meie kaablite vastupidavuse kohta konkreetsete toodete suhtes, näiteks „Exxon Mobile XY või Castrol XY käigukastiõli“ suhtes ei ole üldjuhul võimalik leida, sest sellised tooted sisaldavad erinevate õlide ja lisaainete meile tundmatuid segusid.

 

Käimasolevate projektide korral võib laboratoorium nõustuda meie kaablitoodete kokkusobivust kliendi rakenduses kasutatavate konkreetsete keemiliste ainetega (tavaliselt õlidega). Klient peab esitama ühe liitri vastavat ainet koos selle vastavate ohutusalaste andmelehtedega. Siiski jätame endale õiguse keelduda mistahes selliste kemikaalide vastuvõtmisest, mis võivad endast kujutada vähimatki ohutusalast riski meie laboripersonalile. Sel põhjusel tuleks katsetuste üldine maht ja graafik laboratooriumiga eelnevalt kokku leppida. Vastupidavuskatseid teostatakse tavaliselt vastavalt kohaldatavatele VDE, EN, IEC või UL katsemetoodikatele.