2.6

Küsimus:
 
Millal loetakse ÖLFLEX® või UNITRONIC® kaabel madala mahtuvusega kaabliks ja milliseid eeliseid on sel võrrelduna teiste kaablitega?
 
 
Vastus:
 
Komponendi, antud juhul kaabli mahtuvus (C) iseloomustab selle võimet salvestada elektrienergiat. Madala mahtuvusega kaablit on võimalik kasutada pikematel vahemaadel ja selle ülekandekulud on sama pikkusega tavaliste kaablitega võrreldes madalamad.
See, kas kaabel on või ei ole madala mahtuvusega, sõltub kasutatud isolatsioonimaterjalist. Andmevõrkude kaablite valdkonnas on puhas õhk üheks parimaks ja seega ka üheks madalaima mahtuvusega isolatsioonimaterjalidest. Et aga õhu kasutamine kaablisoone isolatsioonimaterjalina on tehniliselt võimatu ja katmata vaskjuhtmeid ei ole võimalik kontaktivabalt paigaldada, kasutatakse isolatsioonimaterjalidena mitmesuguseid erinevaid plastikuid. Õhu dielektriline konstant on 1. Samamoodi on oma dielektrilised konstandid kõigil kaablitehnoloogias kasutatavatel plastikutel ja neid mõõdetakse kindlaksmääratud sageduse ja keskkonnatemperatuuri tingimustel.
 
Dielektriline konstant kirjeldab koefitsienti, mille võrra mahtuvus suureneb õhu asendamise erinevate isolatsioonimaterjalidega, näiteks polüvinüülkloriidi (PVC) või polüetüleeniga (PE). Mida kõrgem on dielektriline konstant, seda suurem on mahtuvus. Mida madalam on konstant, seda paremini sobib antud materjal voolujuhti isoleerima. Võrreldes teiste isolatsioonimaterjalidega on näiteks PE dielektriline konstant (ligikaudu 2,2) äärmiselt madal, mistõttu kasutatakse seda sellistes kõrgema kvaliteediga toodetes nagu LAN, BUS või koaksiaalkaablites. Mõnedel juhtudel segatakse PE segusse väikeseid õhumulle, mille eemärk on ülekandekvaliteedi parandamine. Sõltuvalt materjali koostisest saavutab PVC selles kontekstis tabeliväärtustega 3,5 kuni 7 keskpäraseid tulemusi. Kui rääkida andmevõrkude kaablite isolatsioonimaterjalidest, siis jäävad kuni tasemeni 9,0 ulatuvate dielektriliste konstantidega elastomeerid nagu kloropreenkumm selle pingerea lõppu; isegi juhul, kui neid kasutatakse ühendus- või juhtkaablites, peab nende materjalide kiht olema rahuldava isolatsiooni tagamiseks üsna paks. Mahtuvust võib positiivselt mõjutada ka juhtsoone sümmeetriliste keerdude kasutamine (näiteks kaablil ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB, mis on kolmeosaline, roheline/kollane maandusjuhe).
Kaabli võib lugeda madala mahtuvusega kaabliks juhul, kui PE isolatsiooniga kaabli kataloogis määratletud mahtuvus on näiteks ligikaudu pool ainult PVC isolatsiooniga kaabli omast.


 
Näide:
UNITRONIC® FD (PVC isolatsiooniga)    =    mahtuvus 140 nF/km
UNITRONIC® FD P plus (PP isolatsiooniga)    =    mahtuvus 60 nF/km (seega käsitletav madala mahtuvusega kaablina)

 

Elektrimahtuvust mõõdetakse faradites (F).