2.7

Küsimus:
 
Kas 250 V maksimaalse tööpingega UNITRONIC® andmesidekaablit tohib kasutada 230 V tööpingega seadme vooluvõrku ühendamiseks?
 
 
Vastus:
 
Ei! See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Andmesideks mõeldud võrgukaablitele ja toitekaablitele kehtivad täiesti erinevad ehitus- ja katsestandardid. Peamine erinevus seisneb soone isolatsiooni tugevuses. UNITRONIC® andmesidekaableid kasutatakse enamasti andmesidevõrkudes, mille pinge jääb 6 V ja 48 V vahele. ÖLFLEX® ühendus- ja juhtkaableid kasutatakse seevastu aga 230 V toitepingega seadmetel (näiteks elektritrellid, muruniitjad jne) või masinatel tava- või kolmefaasilises võrgus, näiteks U0/U 300/500 V või 600/1000 V.
Et pinge on otseselt ühenduses kaablisoone isolatsiooni tugevusega, kujutab see endast suurimat erinevust andmeside- ja toitekaablite vahel.

 

Selleks, et toime tulla U0/U 300/500 V pingevahemikega, on näiteks ÖLFLEX® CLASSIC 100 toitekaabli isolatsioon keskmiselt 50-70% paksem kui UNITRONIC® LiYY andmesidekaabli oma. Andmesidevõrkudes võib esineda üksikuid 250 V suuruseid pingepiike. Siiski ei tohi selliseid pingekõikumisi mingil juhul võrdsustada vooluvõrgu seinakontaktist stabiilselt väljuva 50 Hz sagedusega 230 V vahelduvvooluga! Andmesidekaabli kasutamine oleks antud juhul seotud äärmiselt kõrge kaablite süttimise või elektrilöögi ohuga, mis tuleneb juhtsoone ebapiisavast tugevusest! Andmesidekaablite dielektrilist tugevust kontrollitakse 1200 kuni 1500 V juures üldjuhul vaid üheminutiliste perioodide vältel. Ühendus- ja juhtkaableid katsetatakse seevastu aga 4000 V pingel 15-sekundiliste perioodidena.

 

Andmesidekaablite kaudne ühendamine vooluvõrguga on võimalik ainult pingemuunduri olemasolul, mille abil vähendatakse toitepinget vastava seadme (näiteks sülearvuti või rongimudeli) lubatud madalpingeni. Sellisel juhul tuleb tagada, et pingemuunduri vooluvõrguga ühendamiseks kasutatakse sobiva pingeklassiga (näiteks U0/U 300/500 V) ÖLFLEX® kaablit ka et UNITRONIC® andmesidekaablit kasutataks vaid vastava seadme ühendamiseks muunduriga.

 

Voolupinget mõõdetakse voltides (V).