5.1

K 5.1

K 5.1

Küsimus:
 
Miks ei ole kõik ÖLFLEX® ja UNITRONIC® kaablid märgistatud CE-tähisega?
 
 
Vastus:
 
CE-märgistus viitab Euroopa Parlamendi Madalpingedirektiivile 2006/95/EÜ ja see laieneb pingevahemikus 50 ja 1000 V (vahelduvvool) või 75 ja 1500 V (alalisvool) kasutamiseks mõeldud kaablitele ja juhtmetele - st pingeklassides U0/U 100/100 V, 300/500 V, 450/750 V ja 600/1000 V). Madalpingedirektiiv 2006/95/EÜ ei laiene andmesidekaablitele < 50 V ja ühenduskaablitele, mille tööpinge ületab 1000 V (näiteks pingeklassid Uo/U 1.8/3 kV või 3.6/6 kV) ja seetõttu ei kanna selliste kaablite välismantel ega pakend ka CE-märgistust.