5.3

K 5.3

K 5.3

Küsimus:
 
Mida täpselt tähendab termin „seesmiselt ohutud vooluringid“ ja milliseid kaableid võib sellistes vooluringides kasutada?
 
 
Vastus:
 
Selliste ohtude nagu näiteks plahvatusohtlikus keskkonnas vallanduda võiva sädemega seotud süttimisohu kõrvaldamiseks on olemas mitmeid süttimisvastase kaitse liike. Lisaks näiteks survekindlate mootorikatete kasutamisele (süttimisvastase kaitse tüüp d „ajami ümbris“) hõlmab see ka muuhulgas seesmist ohutust (süttimisvastase kaitse tüüp i „seesmine ohutus“).
Seesmine ohutus on tehniline omadus, mille korral on ka tõrke korral ilmneda võivate ohuolukordade tekkimise vältimiseks kasutatud spetsiaalseid ehituslikke põhimõtteid. Süttimisvastase kaitse tüüpi „i“ kandvad elektrilisi või elektroonilisi seadmeid võib mõõte- ja juhtfunktsioonide täitmiseks kasutada eriti plahvatusohtlikes tingimustes. Selliste elektriseadmete voolutoide läbib ohutusbarjääri, mis piirab pinget ja voolutugevust selliselt, et kunagi ei saavutataks plahvatusohtliku gaasi, tolmu või auru süttimiseks vajalikku minimaalset energiat või temperatuuri. Seesmiselt ohutud vooluringid on seega kasutusel plahvatusohtlikes keskkondades, milles ei tohi esineda plahvatusohtlikku keskkonda süüdata võivaid sädemeid ega termilisi mõjusid. Tööpinge ja voolutugevus ei tohi tekitada energiat, mis oleks piisav plahvatuse põhjustamiseks.