5.4

K 5.4

K 5.4

Küsimus:
 
Kas see on tõsi, et „seesmiselt ohututes vooluringides“ tohib kasutada ainult sinise välismantliga kaableid?
 
 
Vastus:
 
Ei, see ei ole tingimata tõsi. Vastav standard (VDE 0165) sätestab vaid seda, et seesmiselt ohututes vooluahelates kasutatavad kaablid peavad kandma vastavat märgistust, et neid oleks võimalik tuvastada selliste vooluringide osadena. Juhtudel, kus seesmiselt ohututes vooluringides kasutatavaid kaableid tuleb tähistada värviga, peab selliste kaablite välismantli toon olema helesinine. Kaablid, mille mantli värvus ei ole sinine, kuid mida sellegi poolest kasutatakse seesmiselt ohututes vooluahelates, tuleb tähistada teiste vahendite abil, milles lepitakse kokku vastava katseinseneri/sertifitseerijaga. Näiteks on seda võimalik teha siniste kaablitorude või FLEXIMARK® märgistustoodete kasutamise teel. Mõnedel juhtudel võib seesmiselt ohututes vooluringides kasutatavaid kaableid paigaldada selliselt, et need paikneksid teistest kaablitest füüsiliselt eraldi. Erandiks on siinjuures olukord, kus seesmiselt ohutud või seesmiselt mitteohutud kaablid ja juhtmed on armeeritud, metallmantliga või –varjestusega, millisel juhul ei ole seesmiselt ohutute kaablite ja juhtmete eraldi tähistamine nõutav. Seda, kuidas kaableid seesmiselt ohututes keskkondades paigaldatakse või eristatakse, peab otsustama lahenduse kasutaja koostöös vastava katseasutusega.