Mehaaniline ja tööstuslik konstrueerimine

Mehaanilise ja tööstusliku konstrueerimise valdkonnale väljatöötatud kaablilahendused on moodustanud meie ettevõtte nurgakivi juba alates selle alguspäevilt. Tõenäoliselt ei eksisteeri tööstuslikku valdkonda, mille tarbeks me poleks välja töötanud mõnd lahendust.

Bild 1 Autoroboter 83011513 klein

Saksamaa majandusest moodustab mehaaniline ja tööstuslik konstrueerimine vaieldamatult olulise osa. Tööstussektor annab tööd ühele riigi suurimatest tööjõugruppidest, juhib eksporti ja vastutab maailmas laialdaselt levinud sõnade „valmistatud Saksamaal“ suurepärase maine eest. Ühena olulisematest partneritest kaablitehnoloogia valdkonna kvaliteetsete, tõhusate, töökindlate ja uuenduslike lahenduste alal on meile osaks saanud kaalukas roll selles eduloos.


Professionaalsed oskused teie teenistuses

Lisaks mehaanilise ja tööstusliku konstrueerimise sektoris nõudmiste rahuldamiseks vajalikele üldistele teadmistele oleme viimaste aastate jooksul enda jaoks määratlenud strateegilised ärivaldkonnad ja laiendanud oma erialaseid oskusi mitmetel tegevusaladel. Pakume märkimisväärsete erialateadmistega kogenud eksperte, kes võivad meie kliente nõustada kõigis vajalikes valdkondades.
Ühe osa sellest moodustab loomulikult automaatikasüsteemide konstrueerimine, mis täidab tööstuses jätkuvalt võtmerolli ja esitab meile pideva nõudluse ja uuenduslikkuse näol katkematult väljakutseid.
Äärmiselt spetsialiseeritud nõuded kaablitele ja lisaseadmetele iseloomustavad ka toiduainetetööstust, mis on teiseks valdkonnaks, milles meie kliendid suuresti meie erialateadmistest sõltuvad.
Globaliseerunud maailmas sõltub kõik logistika- ja transpordilahendustest – valdkonnast, mida me hästi tunneme.
Tarbesõidukite valdkonnas vajatakse eelkõige konkreetset kvaliteeti ja kulutõhusust edendavaid lahendusi, mistõttu oleme meie klientidele igati sobivaks valikuks.
Tulevik siirdub robotitehnoloogia suunas ning ka selles valdkonnas leiavad kliendid Lappist eksperte, kellelt oma muredele leevandust saada.