Jätkusuutlikkus ja vastutustunne

Jätkusuutlikkus on osa meie DNA-st

zemeslode

"Meie käsutuses on ainult üks maailm ja meie ülesanne on võtta vastutus selles ühes maailmas saadaolevate ressursside eest. See missioon on kindlalt juurdunud meie väärtuses - "perekesksus". Meie kohustus on lahkuda tervelt planeedilt järgmise põlvkonna jaoks. Loodan, et suudame selle väljakutse ühiselt vastu võtta – kõigi oma töötajate ideede, teadmiste ja jõuga."

Andreas Lap, U.I. juhatuse esimees. Lapp GmbH, ettevõtte asutajate Ursula Ida ja Oskars Lappi poeg.

LAPP on pereettevõte ja see kujundab meie kultuuri. Mõtleme pikas perspektiivis ja tegutseme vastutustundlikult – nii oma töötajate ja klientide kui ka keskkonna ja ühiskonna hüvanguks. Selles vaimus anname jätkusuutliku panuse tulevastele põlvkondadele ja meie planeedile. "Maailma usaldusväärse ühendamine" on midagi enamat kui lihtsalt lubadus. Jätkusuutlik äri on meie LAPP DNA-s kindlalt juurdunud.

Meie fookuses on jätkusuutlik, keskkonnasõbralik ärijuhtimine ja loodusvarade vastutustundlik kasutamine. Usume, et ettevõttena peame olema eeskujuks. Ja me teeme. Meie arvates on majanduslik edu alati seotud keskkonnavastutusega ja jätkusuutlikkus on kõigi otsuste puhul aktsepteeritud kriteerium. Meil on ka sügav arusaam vastutustundlikest, lugupidavatest ja seaduslikest äritavadest, mida rakendame kogu maailmas.

Meie pühendumus jätkusuutlikkusele:

Toetame ÜRO Agenda 2030 elluviimist, töötades kooskõlas 17 säästva arengu eesmärgiga, mis loovad raamistiku majanduslikult, ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikule ettevõtlusele.

Keskkonnavaldkonnas järgime ELi tasandil murrangulisi suuniseid, nagu EL roheline kokkulepe ja materjalidega seotud direktiivid, nagu REACH ja RoHS, ning toetame Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke. Globaalse ettevõttena arvestame ka erinõuetega tootmisele ja müügile USA ja Aasia piirkondades.

Seame oma ettevõttes läbipaistvad ja usaldusväärsed eesmärgid, lülitame need oma strateegiasse ning muudame jätkusuutlikkuse kõigi protsesside lahutamatuks osaks. Meie jaoks on oluline välja selgitada tegevused, millel on suurim mõju ühiskonnale, ettevõttele ja keskkonnale. Mis puutub keskkonda, siis kasutame materjalimaatriksit, et tuvastada keskkonnale olulise mõjuga protsesse. Seejärel kohandatakse protsessid projektiga, eriti need, millel on suur süsiniku jalajälg. Keskendume oma toodetele ja nende valmistamisele nii oma rajatistes kui ka koos tarnijatega.