Taastuv energia

Taastuv energia

Tänapäeval on üldteada, et fossiilkütused on vähenemas ja et tulevik peitub taastuvas, keskkonnasõbralikus energias. Fossiilkütuste ülemaailmne nappus - ja eriti klientide positiivne suhtumine keskkonnasõbralikku energiatootmisse viimastel aastatel - on kaasa toonud päikeseenergia kasutamise suurenemise ja see suundumus jätkub.

LAPP on juba üle kümne aasta edukalt välja töötanud paindlikke lahendusi päikesepaneelide paigaldamiseks. Valikus on kõrge kvaliteediga päikesepaneelide kaablid, kaablikõrid, läbiviigud ja pistikud, mis vastavad turu nõuetele.

Põhivalik koosneb paneelide ühendamiseks mõeldud topeltisolatsiooniga juhtmetest, kuid pakume ka elektri- ja keskpingekaableid ning andmesidelahendusi suurematele paigaldistele. Pakume nii eritellimusel põhinevaid tooteid kui ka planeerimis- ja ümberehitusalast nõustamist.

Koostöös kasutajate, TÜV ja Põhja-Ameerika UL-i heakskiitu andva organisatsiooniga on meie ÖLFLEX kaablid, ÖLFLEX®® SOLAR kaablid, SKINTOP® läbiviigud ja EPIC® SOLAR pistikud läbinud mitmesuguseid teste, et tagada kõrgeimad kvaliteedistandardid.

Meie tooteid saab kasutada kogu maailmas ja need vastavad ka RoHS-direktiivi nõuetele.