Vastutusest loobumine

Andmekaitse põhimõtted

 

1. jagu. Teave isikuandmete kogumise kohta

(1) Selles jaos antakse teavet isikuandmete kogumise kohta meie veebisaidi kasutamisel. Isikuandmeteks loetakse kõik andmed, mis on teiega isiklikult seotud, nt nimi, aadress, e-posti aadressid, kasutajakäitumine.

(2) EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 4 (7) kohaselt vastutavaks isikuks on:

Kastani pst.10, Rakvere, Lääne-Virumaa 44307, Eesti, info.ee(at)lappgroup.com (vt lähemalt meie aadressiteavet). Meie andmekaitse ametnikuga saate ühendust meie postiaadressi kaudu, lisades märksõnana andmekaitse ametnik või kirjutades meile meie kontaktaadressile, mis on toodud 20. jaos.

(3) Kui peame oma pakkumise erifunktsioonide tõttu pöörduma väliste teenusepakkujate poole või kui soovime kasutada teie andmeid ärilistel eesmärkidel, siis teavitame teid neist protsessidest allpool üksikasjalikult ja toome samas ära ka andmete säilitamise kriteeriumid. 

 

2. jagu. Teie õigused

(1) Seoses meie ettevõttega ja teie isikuandmetega on teil järgmised õigused:

 • õigus saada teavet,
 • õigus parandustele ja kustutamisele,
 • õigus töötlemise piiramisele,
 • õigus töötlemise keelamisele,
 • õigus andmete teisaldatavusele.

(2) Lisaks on teil õigus esitada mis tahes andmekaitse järelevalveasutusele meie vastu kaebus seoses teieisikuandmete töötlemisega. Pädevaks asutuseks on: Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134, tel 627 4135, info@aki.ee, www.aki.ee

 

3. jagu. Isikuandmete kogumine meie veebisaidi kasutamisel

(1) Kui veebisaiti kasutatakse ainult informatiivsetel eesmärkidel, st te ei registreeru veebisaidil ega saada meile mingeid muid andmeid, siis saame ainult need isikuandmed, mille edastab meie serverisse teie brauser. Meie veebisaidi külastamisel kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud, et meie veebisaiti teile näidata ning selle stabiilsus ja turvalisus tagada (õiguslik alus: GDPR-i artikkel 6 (1), punkt 1, alapunkt f):

 • IP-aadress,
 • päringu kuupäev ja kellaaeg,
 • ajavööndi erinevus Greenwichi ajast (GMT),
 • taotletud sisu (määratud lehekülg),
 • juurdepääsu staatuse / http staatuse kood,
 • vastav edastatud andmemaht,
 • taotluse esitanud veebisait,
 • brauser,
 • operatsioonisüsteem ja selle liides,
 • keel ja brausertarkvara versioon.

 

(2) Meie veebisaidi kasutamisel toimub lisaks eelnimetatud andmete kogumisele teie arvutisse küpsiste salvestamine. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvuti kõvakettale pärast seda, kui need on teie kasutatavale brauserile eraldatud, ja mille kaudu saadetakse küpsise salvestanud veebisaidile (st meile) tagasi teatud andmed. Küpsised ei saa mingeid faile käivitada ega teie arvutisse mingeid viirusi edastada. Nende eesmärgiks on teha teie veebikogemus meeldivamaks ja tõhusamaks. 

 (3) Küpsiste kasutamine:

 a) See veebisait kasutab järgmisi küpsiste tüüpe, mille suurused ja funktsioonid on allpool lahti seletatud: 

 • ajutised küpsised (vt alapunkti b),
 • püsivad küpsised (vt alapunkti c).

b) Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt, kui te brauseri sulete. Nende hulgas on eelkõige sessiooniküpsised, millesse salvestatakse niinimetatud sessioonikood. Sessioonikoodide kaudu võidakse suunata teie brauseri mitmesugused erinevad päringud ühissessioonile. See soodustab teie arvuti äratundmist meie veebilehele naasmisel. Sessiooniküpsised kustutatakse väljalogimisel või brauseri kinnipanemisel.

c) Püsivad küpsised kustutatakse automaatselt teatud aja järel, mis sõltub küpsise kasutamisest. Küpsiseid saab igal ajal brauseri seadistustes ka käsitsi kustutada.

d) Teie brauserit saab teie soovi kohaselt seadistada, näiteks panna see keelduma kolmandate isikute küpsistest või kõigist küpsistest. Toome eraldi välja, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik veebisaidi kõiki funktsioone kasutada.

e) Me kasutame küpsiseid, et saaksime teid teie järgnevatel külastustel tuvastada, kui teil on meie juures konto. Ilma selleta peate iga kord meie veebisaiti külastades uuesti sisse logima.

f) Kasutuses olevaid flash-küpsiseid ei tuvasta teie brauser, vaid teie flash-lisa. Lisaks kasutame HTML5 hoiuobjekte, mis salvestuvad teie terminalis. Neis ilma automaatse aegumistähtajata objektides hoitakse vajalikke andmeid, mis ei sõltu teie kasutatavast brauserist. Kui te pole flash-küpsistest huvitatud, siis peate paigaldama vastava brauserilisa, nt Mozilla Firefoxi puhul „Better Privacy“ (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) või Google Chrome’i puhul „Adobe flash killer cookie“. HTML5 hoiuobjektide kasutamise saate keelata, lülitades oma brauseri privaatrežiimile. Lisaks soovitame tel oma küpsiseid ja veebiajalugu regulaarselt kustutada.

  

4. jagu. Veebisaidi täiendavad funktsioonid ja pakkumised, andmekasutuse eesmärgid

(1) Lisaks meie veebisaidi puhtalt informatiivsele kasutusele pakume mitmesuguseid teenuseid, mida saate huvi korral kasutada. Reeglina eeldab see teilt täiendavate isikuandmete esitamist, mida me nende teenuste osutamiseks kasutame. Ka sellistele isikuandmetele kehtivad eeltoodud andmetöötluse põhimõtted. 

(2) Lisaks eeltoodud andmetele kogub ja talletab Lapp kõik andmed, mille kliendid veebilehele klaviatuuri abil sisestavad või muul moel Lapp-ile edastavad. Sellisteks andmeteks on näiteks:

 • firmanimi,
 • KMK kood,
 • tiitel,
 • kliendi nimi,
 • osakond ,
 • aadress,
 • e-post,
 • telefon,
 • faks.

(3) Lapp kasutab neid andmeid ka klientidele toodete, teenuste ja tellimuste kohta teabe edastamiseks. Lisaks uuendab Lapp nende andmetega oma andmekirjeid ja kliendikontosid ning kasutab neid potentsiaalselt huvitatud klientidele toodete ja teenuste soovitamiseks. Samuti kasutab Lapp seda teavet, et täiustada oma e-poodi ja veebiesitust, ennetada väärkasutust ja pettust, vajadusel neid avaldada ning võimaldada kolmandatel isikutel osutada Lappi nimel tehnilisi, logistilisi või muid teenuseid. Samuti kasutatakse andmeid ostukorvide ja tellimuseblankettide talletamiseks, et neid klientidele kasutamiseks anda.

(4) Ainult kui kliendid on eelnevalt oma nõusoleku andnud või kui see on õiguslikult lubatav ja kui selle osas ei ole keeldumist väljendatud, siis kasutab Lapp neid andmeid ka tooteküsitluste ja turunduse eesmärkidel.

(5) Osaliselt kasutame teie andmete töötlemiseks väliseid teenusepakkujaid, kes on meie poolt hoolikalt valitud ja töötavad meie heaks. Meie suunised on neile siduvad ja neid jälgitakse regulaarselt. 

(6) Lisaks võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui selle eesmärgiks on müügikampaaniad, loteriid, lepingute sõlmimine või sarnased teenused, mida me osutame koostöös oma partneritega. Üksikasjalik teave selle kohta on toodud allpool pakkumise kirjelduses või saadetakse teile, kui oma isikuanded meile esitate.

(7) Kui meie teenusepakkuja või partneri peakontor asub väljaspool Euroopa Majandusühendust (EMÜ), siis teavitame teid selle asjaolu tagajärgedest meie pakkumise kirjelduses.

   

5. jagu. Teie andmete töötlemise keelamine või nõusoleku tagasivõtmine

(1) Kui olete andnud oma nõusoleku teie andmete töötlemiseks, siis võite selle nõusoleku ka igal ajal tagasi võtta. Selline tagasivõtmine mõjutab teie andmete töötlust pärast tagasivõtmisest teatamist. 

(2) Võite keelduda meiepoolsest teie andmete töötlemisest, kui meie andmetöötlus põhineb huvide tasakaalul. Nii on see juhul, kui andmetöötlus on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. See on allpool funktsioonide kirjelduses täpsemalt ära toodud. Keeldumisel tahame teada ka põhjust, miks meie ettevõte ei tohi teie isikuandmeid tavalisel moel töödelda. Kui teie keeldumine on põhjendatud, siis vaatame asja läbi ja peatame andmetöötluse või kohandame seda või siis selgitame teile oma mõjuvat põhjust ja õiguspäraseid aluseid teie andmete töötlemise jätkamiseks. 

(3) Loomulikult võite igal ajal keelduda teie andmete töötlemisest reklaami või andeanalüüsi eesmärkidel. Võite saata reklaamist keeldumise avalduse aadressile: info.ee(at)lappgroup.com

 

6. jagu. Kontaktivorm ja e-posti teel kontakteerumine

Meie veebilehel on kontaktivorm, mida saab kasutada elektrooniliselt meie poole pöördumiseks. Seda võimalust kasutades edastatakse vormi lahtritesse sisestatavad andmed meile ja talletatakse need meie juures. Nendeks andmeteks on:

 

tiitel, eesnimi, perenimi, ettevõte, osakond, kliendinumber, aadress (tänav, majanumber, postiindeks, linn, riik), e-posti aadress, faksinumber, telefoninumber, teate pealkiri ja teate tekst.

 

Teate edastamise ajal talletatakse ka kasutaja IP aadress ning edastuse kuupäev ja kellaeg.

 

Teise variandina võite pöörduda meie poole toodud e-posti aadressil. Sel juhul talletatakse kasutaja poolt e-postiga edastatud isikuandmed.

 

Selles kontekstis andmeid kolmandatele isikutele ei edastata, vaid kasutatakse neid ainult antud vestluse jaoks.

Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on DSGVO artikkel 6 lõik 1 alapunkt b, kui kasutaja on andnud oma nõusoleku.

 

E-posti teel edastatud andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on DSGVO artikkel 6. lõik 1, alapunkt f. Kui e-kirja eesmärgiks on lepingu sõlmimine, siis on andmete töötlemise veel täiendavaks õiguslikuks aluseks DSGVO artikkel 6, punkt 1 alapunkt b. Sisendmaskist saadud andmete töötlemise eesmärgiks on ainult kontakti loomine. E-posti teel kontakteerumisel kujutab see endast ka andmete töötlemiseks vajalikku õiguspärast huvi. Saatmise protsessis töödeldavate muude isikuandmete eesmärgiks on vältida kontaktivormi väärkasutust ja tagada meie infotehnoloogiliste süsteemide turvalisus.

Andmed kustutatakse niipea kui neid ei ole enam vaja eesmärgiks, milleks need koguti. Kontaktivormi sisendmaskist saadud ja e-posti teel edastatud isikuandmete puhul on selleks kliendiga peetava vastava vestluse lõppemine. Vestlus loetakse lõppenuks, kui faktidest on võimalik järeldada, et kõnealused asjaolud on lõplikult selgitatud.

Saatmise protsessis täiendavalt kogutud isikuandmed kustutatakse hiljemalt seitsme päeva jooksul.

 

7. jagu. Teenusepakkujad: veebisaidi majutus ja käitamine, tehniliste teenuste pakkujad

Lepingute töötlemise kontekstis talletatakse andmed eelnimetatud teenusepakkujate (Lapp Service GmbH ja SETU GmbH, Königsturmstr. 28 73525 Schwäbisch Gmünd) serverites.

 

8a. jagu. Google’i edasiturundus
See veebisait kasutab edasiturunduse (remarketing) tehnoloogiat firmalt Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Kasutajate poole, kes on meie veebisaite ja veebiteenuseid varem külastanud ning pakkumise vastu huvi üles näidanud, võidakse selle tehnoloogia abil hiljem pöörduda, et edastada neile võrgustiku Google Partner Network veebilehtedel sihtreklaame. Reklaamid lülitatakse sujuvalt vahele, kasutades küpsiseid ehk väikesi tekstifaile, mis salvestatakse kasutaja arvutisse. Need tekstifailid aitavad analüüsida kasutaja käitumist veebisaidi külastamisel ning hiljem võidakse neid kasutada sihitud tootesoovitusteks ja huvidepõhiseks reklaamimiseks.

Võite Google’i poolse küpsiste sellel eesmärgil kasutamise ka välja lülitada, avades Google’i reklaamide väljalülitamise veebilehe aadressil https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de Teise variandina võivad kasutajad deaktiveerida kolmandate isikute poolse küpsiste kasutamise, avades organisatsiooni Network Advertising Initiative deaktiveerimislehe aadressil: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Veebisaiti lappkabel.de kasutades kinnitate oma nõusolekut sellega, et Google’i poolt teie kohta kogutud andmeid töödeldakse siintoodud viisil ja eesmärkideks. Märgime siinkohal, et meie reeglitest sõltumatult on Google’il oma andmekaitse põhimõtted. Meie ei vastuta nende reeglite ja põhimõtete eest ning viitame Google’i andmekaitse põhimõtetele: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de   

Võite Google’i poolse küpsiste sellel eesmärgil kasutamise ka välja lülitada, avades Google’i reklaamide väljalülitamise veebilehe aadressil. Teise variandina võivad kasutajad deaktiveerida kolmandate isikute poolse küpsiste kasutamise, avades organisatsiooni Network Advertising Initiative deaktiveerimislehe. Andmeid säilitatakse üks aasta.

 

9. jagu. Facebooki edasiturundus

See veebisait kasutab edasiturunduse (remarketing) funktsiooni „Custom Audiences“ firmalt Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA („Facebook“), nimelt selle pikselvarianti ilma „extended comparison“ seadistuseta. Edasiturunduse eesmärgiks on esitada selle veebisaidi külastajatele huvidepõhiseid reklaame („Facebook-Ads“), kui nad külastavad Facebooki kui sotsiaalvõrku. Selleks eesmärgiks on veebisaidil rakendatud Facebooki edasiturunduse piksel, millega võimaldatakse pikslil luua meie veebisaidi külastuste korral otseühendus Facebooki serveritega. Sellega teavitatakse Facebooki serverit teie poolsest meie veebisaidi külastusest ja Facebook liidab need andmed teie isikliku Facebooki kasutajakontoga. Vaadake Facebooki isikuandmete põhimõtteid aadressil https://www.facebook.com/about/privacy/ , kus on toodud üksikasjalik teave seoses Facebooki poolse andmete kogumise ja kasutamisega ning teie õigustega ja valikutega, et kaitsta oma privaatsust. Teise variandina võite pärast Facebookis registreerumist deaktiveerida edasiturunduse funktsiooni „Custom Audiences“, külastades veebilehte https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Andmeid säilitatakse üks aasta.

 

10. jagu. Matomo veebianalüüs (endine PIWIK)

Me kasutame oma veebisaidil avatud lähtekoodiga tarkvara Matomo (endine PIWIK), et analüüsida meie kasutajate veebikäitumist. See tarkvara paigutab kasutaja arvutisse küpsise (küpsiste kohta vt eespool). Meie veebisaidi individuaalsete osade külastamisel talletatakse järgmised andmed:

(1) kaks baiti kasutaja IP aadressist tema sidesüsteemis,

(2) külastatav veebisait,

(3) veebisait, kust kasutaja meie veebisaiti külastades tuli (viitaja),

(4) meie veebisaidil külastatud veebilehed,

(5) meie veebisaidil veedetud aeg,

(6) meie veebisaidi külastamiste sagedus.

See tarkvara töötab ainult meie veebisaidi serverites. Kasutajate isikuandmeid hoitakse ainult seal ja neid ei anta edasi kolmandatele isikutele. Tarkvara on seatud nii, et ei talletata terveid IP aadresse, vaid 2 baiti nendest peidetakse (nt: 192.168.xxx.xxx). Sel moel ei saa enam viia kokku lühendatud IP aadressi ja päringu teinud arvutit.

 

Kasutajate isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on DSGVO artikkel 6. lõik 1, alapunkt f.

 

Kasutajate isikuandmete töötlemine võimaldab meil analüüsida nende veebikäitumist. Analüüsides saadud andmeid, suudame panna kokku ülevaate oma veebisaidi individuaalsete osade kasutusest. See aitab meil oma veebisaiti ja selle kasutajasõbralikkust pidevalt parendada. Nendel eesmärkidel on meil ka õiguspärane huvi andmete töötlemiseks kooskõlas DSGVO artikli 6 lõike 1 alapunktiga f. IP aadresside anonüümseks muutmisega on piisavalt arvesse võetud ka kasutajate huvi kaitsta oma isikuandmeid.

 

Andmed kustutatakse niipea kui neid enam meie andmetalletamise eesmärkideks vaja ei ole. Meie juhul tähendab see (määrake KESTUS).

 

Küpsised talletatakse kasutaja arvutisse ja edastatakse meie veebisaidile. Seepärast on teil kui kasutajal täielik kontroll küpsiste kasutamise üle. Küpsiste edastamise saate deaktiveerida või piirata, muutes oma internetibrauseri seadistusi. Juba salvestatud küpsiseid saab igal ajal kustutada. Seda saab teha ka automaatselt. Kui meie veebisaidi küpsised on deaktiveeritud, siis ei pruugi olla enam võimalik veebisaidi kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada.

 

Pakume oma veebisaidi kasutajatele võimalust analüüsiprotsessist välja jääda. Selleks peate külastama vastavat aadressi. Sel juhul salvestatakse teie arvutisse veel üks küpsis, mis annab meie süsteemile signaali, et teie andmeid ei talletataks. Kui kasutaja selle küpsise oma arvutist kustutab, siis peab ta väljaregistreerimiseks selle uuesti salvestada laskma.

Matomo tarkvara isikuandmete kaitse põhimõtete kohta saate lähemat teavet järgmiselt veebiaadressilt: https://matomo.org/docs/privacy/.

Siia tuleb integreerida väljaregistreerimise märkekast

11. jagu. Uudiskiri

Kui kliendid soovivad saada veebisaidil pakutavat uudiskirja, siis vajab Lapp selleks nende e-posti aadressi ja teavet, et vastava e-posti aadressi omanik on andnud oma nõusoleku uudiskirja saamiseks (kahekordse registreerimise protseduur).
Teie uudiskirja saajaks registreerumisel salvestame ka teie arvuti IP aadressi, mille annab registreerimise ajal teie internetiteenuse pakkuja (ISP), ning kuupäeva ja kellaaja. Nende andmete talletamine on vajalik, et hõlbustada võimaliku andmesubjektide e-posti väärkasutamise hilisemat uurimist. Samuti annab see andmetöötluse turvalisuse eest vastutavale isikule õiguskindluse.
Uudiskirja saajaks registreerumise käigus kogutud andmeid kasutatakse ainult meie uudiskirja laialisaatmiseks. Uudiskirja saajaks registreerunuid võidakse teavitada e-posti teel sellest, kuidas see toimib, juhul kui uudiskirja pakkumises või tehnilistes küsimustes tehakse mingeid muudatusi ja see on uudiskirja saajate registreerimise või uudiskirja teenuse käigushoidmiseks vajalik. Uudiskirja teenuse raames kogutud isikuandmeid ei edasta kolmandatele isikutele, välja arvatud meie e-postiteenuse pakkujale (milline TARKVARA see on?). Tellimuste haldamise leping on sõlmitud ettevõttega (ettevõte, AADRESS).
Andmesubjektid võivad end uudiskirja saajate hulgast igal ajal välja registreerida. Samuti võivad need isikud samamoodi igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku isikuandmete talletamiseks, kasutades selleks uudiskirjas toodud sellekohast viidet. Lisaks on registreerunutel võimalik end maha registreerida vahetult andmetöötlemise eest vastutava isiku veebilehel või teavitada teda sellest ude sidevahendite kaudu.


12. jagu. Vestluse funktsioon

Teie võimalust meiega veebivestluse kaudu ühenduda pakub NIMI AADRESS. See tarkvara kasutab küpsiseid, st teie arvutisse salvestatavaid tekstifaile, mis hõlbustavad teiega veebilehe kaudu otsevestluse pidamist.
Selles kontekstis märgime, et kõik vestluse käigus teie poolt vabalt meile saadetud andmed talletatakse teie päringuga tegelemiseks ja statistika jaoks. Säilitakse ainult vestluse ärakiri. Vestluse talletatud andmetes sisalduvaid andmeid ei kasutata veebisaidi külastajate tuvastamiseks ega muudeks eesmärkideks ega reklaamiks. Vestluste salvestused kustutatakse ühe tööpäeva pärast. Andmeid hoitakse üks aasta.

13. jagu. Konfigureerijad Servoconfigurator ja EPIC Housing Configurator

Konfigureerijatega seoses ja andmete minimeerimise huvides oleme vajaminevaid andmeid võimalikult palju kitsendanud. Kohustuslikud lahtrid tuleb täita, et saaksime teile teha teie eelistustele vastava individuaalse pakkumise. Konfigureerijasse talletatud andmeid kasutatakse ainult päringuga seotud tellimuse tootmiseks, lähetamiseks ja pakkumise osas läbirääkimiste pidamiseks.

14. jagu. Isikuandmete hoidmise aeg

Kui lepingus ei ole teisiti märgitud, siis on meiepoolsel säilitamisaja määramisel otsustavaks kriteeriumiks vastav õigusaktides sätestatud seaduslik andmete säilitamise periood. Pärast selle aja möödumist andmed kustutatakse, kui neid ei vajata enam lepingu täitmiseks ega sõlmimiseks.

15. jagu. Õiguslikud või lepingulised reeglid isikuandmete esitamisele

Isikuandmete esitamine on osaliselt seadustega, nt maksueeskirjadega ette kirjutatud või võib tuleneda lepingust (nt lepingupooltega seonduvatest avaldustest). Lepingu sõlmimisel võib vahel vaja olla, et andmesubjektid esitaksid meile oma isikuandmeid, mida meie ettevõte peab hiljem töötlema. Näiteks võib andmesubjektil olla kohustus esitada meile isikuandmeid, kui ettevõte temaga lepingu sõlmib. Isikuandmete esitamata jätmisel võib tagajärjeks olla, et andmesubjektiga jääb leping sõlmimata. Andmesubjektid peavad kontakteeruma meie personaliliikmega, enne kui selline isik oma isikuandmeid esitab. Igal individuaalsel juhul nõustab meie töötaja andmesubjekte seoses sellega, kas isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimiseks seaduslikult või lepinguliselt ettekirjutatud või nõutav. Samuti teavitab ta neid võimalikest olemasolevatest kohustustest esitada isikuandmeid ja võimalikest tagajärgedest, kui isikuandmeid ei esitata.

16. jagu. Automaatne otsustamine

Automaatset otsustamist ega profileerimist ei toimu.

17. jagu. Andmetöötluse õiguslikud alused

Õiguslik alus meie andmetöötlusprotseduuridele, milles peame saama nõusoleku erieesmärkidel andmetöötluseks, eriti uudiskirjade saajaks registreerimisel, on GDPR-i artikkel 6 (I), alapunkt a. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on lepingupooleks, siis reguleerib andmete töötlemist GDPR-i artikkel 6 (I), alapunkt b. See on nii näiteks admetöötluse protsesside puhul, mis on vajalikud kaupade tarnimiseks või teenuse või vastuteenuse osutamiseks. Sama õiguslik alus hõlmab ka andmetöötluse protseduure, mis on vajalikud lepingueelsete meetmete elluvviimiseks, nt seoses meie toodete või teenuste kohta esitatud päringutega. Kui meei ettevõttel on seaduslik kohustus, mis nõuab isikuandmete töötlemist, nt maksukohustuste täitmiseks, siis põhineb andmetöötlus GDPR-i artikli 6 (I) alapunktil c.

18. jagu. Õiguslik alus kooskõlas GDPR-i artikli 6 (I) alapunktiga f; meie õiguspärased huvid andmetöötlusel

Andmetöötluse protseduurid võivad lõppkokkuvõttes põhineda GDPR-i artikli 6 (I) alapunktil f. Ühegi 14. jaos sätestatud õiguspõhimõttega hõlmamata andmetöötlusprotseduurid põhinevad sellel õiguslikul alusel, kui andmetöötlus on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õiguspäraste huvide kaitseks, eeldusel et andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused ei ole neist kõrgemad. Õiguspärase huvi olemasolu saab eeldada, kui andmesubjekt on vastutava isiku klient (GDPR-i artikli 47 teine lause).
Kui mis tahes isikuandmete töötlemine toimub GDPR-i artikli 6 (1) alapunkti f kohaselt, siis on meie õiguspäraseks huviks meie äritegevuse teostamine.

19. jagu. Lisateave

Klient on teadlik, et praeguse tehnoloogia taseme juures ei ole võimalik Interneti kaudu edastatavate andmete turvalisust veel täielikult garanteerida. Seetõttu vastutab kõigi Internetti üles pandud andmete turvalisuse eest täiel määral klient. Sellest johtuvalt on andmesubjektidel võimalus edastada oma andmed meile teistel viisidel, näiteks telefonitsi.

20. jagu. Kontakt andmekaitse ametnikuga

Lapp väärtustab kõrgelt oma klientide usaldust. Seepärast on Lapp rõõmuga valmis vastama kõigile isikuandmete töötlemist puudutavatele küsimustele. Kõigis küsimustes, mida käesolev andmekaitse deklaratsioon piisavalt ei käsitle, või kui kliendid soovivad üksikasjalikku lisateavet, pöörduge palun järgmise isiku poole: info.ee(at)lappgroup.com

Kastani pst.10
Rakvere
Lääne-Virumaa
44307
Eesti

Tel.: +372 6518970
Fax.: +372 6518971

Pöörduge andmekaitse ametniku poole ka juhul, kui saate teada meie firma poolt toimepandud andmekaitse rikkumisest või selle kahtlusest.